English        Türkçe   

Kongreye Kalan Süre:

KONUŞMA METNİ GÖNDERİM KURALLARIKonuşma Metni Gönderimi için Lütfen Tıklayınız!


Konuşma Özeti Hazırlama Kuralları
1. Kullanılacak yazı karakteri Times New Roman’dır.
2. Metin 11 punto olmalı ve 1.5 aralıklı yazılmalıdır.
3. Özet her dil için 450 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
4. Bildiri başlığı tümüyle çalışmanın içeriğini açıklayıcı tarzda 12 punto ve ilk harfler büyük devamı küçük harfler ile yazılmalıdır.
5. Başlıktan sonra 1.5 aralık verilerek konuşmacı ismi yer almalıdır. 11 punto ve önce isim sonra soyadı gelecek şekilde yazılmalıdır.
6. İsim ve soyadları “İlk Harf Büyük” olacak şekilde yazılmalıdır.
7. Özet metin konuşmanın genel içeriğini kapsayacak şekilde en fazla iki paragraf halinde düzenlenmelidir.
8. Kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak, sola hizalı ve 1 aralık verilerek Kurum bilgileri tam olarak yazılmalıdır. Örnek: “İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye yazılmalıdır.
9. Özet içeriğinde, tablo, grafik, resim veya referanslar yer almamalıdır.

Konuşma Tam Metin Hazırlama Kuralları
1. Kullanılacak yazı karakteri Times New Roman’dır.
2. Metin 500-1000 kelime olmalı ve 15 referansı aşmamalıdır. Başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
3. Metin 11 punto olmalı ve 1.5 aralıklı yazılmalıdır.
4. Bildiri başlığı tümüyle çalışmanın içeriğini açıklayıcı tarzda 12 punto ve ilk harfler büyük devamı küçük harfler ile yazılmalıdır.
5. Kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak, sola hizalı ve 1 aralık verilerek Kurum bilgileri tam olarak yazılmalıdır.
6. Başlıktan sonra 1.5 aralık verilerek konuşmacı isim bilgileri yer almalıdır. 11 punto ve önce isim sonra soyadı gelecek şekilde yazılmalıdır.
7. İsim ve soyadlarında “İlk Harf Büyük” olacak şekilde yazılmalıdır.
8. Konuşma metinleri: Giriş, gelişme, sonuçlar ve kaynaklar kısımlarından oluşmalıdır.
9. Kaynaklar; Times New Roman, 9 punto, 1.0 aralık yazılmalıdır. İlk 3 yazar yazardan sonra et.al olarak kısaltılmalıdır. Dergi isimleri italik ve İndex medicus kısaltmasına uygun olarak yıl; sayı ve ilk ve son sayfa olarak yazılmalıdır. Kitap azımında yazarları /editörler, yılı, kitap ismi, basım yeri ve sayfalar yer almalıdır.
Örnek: Sahay S, Panja S, Ray S, et al. Am J Infect Control. 2010; 38 : 535–9.
Kitap: Robinson A, Sale R, Morrison J. 1978. Elements of Cartography, John Wiley & Sons, Inc, p.448-55

Sözlü Bildiri Kriterleri
Sözlü bildiriler özgün araştırma, sistematik derleme veya metaanaliz şeklinde olmalıdır.
Sözlü bildiriler “Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynakça, Anahtar kelimeler” bölümleri şeklinde yazılmalıdır.
Kaynakça APA-7 formatında olmalıdır.
Anahtar kelimeler En az iki adet olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.
İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir ( www.nlm.nih.gov).
Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir ( www.bilimterimleri.com).
Sözlü bildiri özet metni kabul olduğu halde kongrede sunumu yapılmayan bildiriler, dergi ekinde yayınlanmayacaktır.

Konuşma Metinlerinin Gönderilmesi
Konuşma metinleri online sistem kullanılarak gönderilecektir. Gönderim esnasında teknik destek ve sorularınız için ozlems@eventa.com.tr e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz. Online modülü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz. Internet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız. Bildirilerinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden izleyebilirsiniz.

Konuşma Metinlerinin Basımı
Kongremizde sunulacak olan konuşma metinleri kongre kitabımızda yer alacak ve web sayfamızdan online olarak yayınlanacaktır.

Kongreye bildiri gönderimi basım için onay verilmesi anlamını taşımaktadır.

Konuşma Özeti Son Gönderme Tarihi
10 Şubat 2022, Saat 23:59'dur.
Kongreye Kalan Süre: