English        Türkçe   

Kongreye Kalan Süre:


Sözlü Bildiri Programı
 18.02.2022 CUMA
 
SAAT KONU-KONUŞMACI
09:00-09:07 UTERİN SEPTUMLU OLGULARDA HİSTEROSKOPİK SEPTUM İNSİZYONU SONRASI GEBELİK SONUÇLARI
(B. N: 172)

Konuşmacı:
ASLI ALTINORDU ATCI
09:08-09:15 İLK KEZ BABA OLAN- BABALARIN İLK DOĞUM DENEYİMLERİNİ DEĞERLENDİRME (FTFQ) ÖLÇEĞI'NIN TÜRKÇE GEÇERLILIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI
(B. N: 31)

Konuşmacı:
AYÇA DEMİR YILDIRIM
09:15-09:22 MÜDAHALELİ VAJİNAL DOĞUM EYLEMİNDE EBELERİN ROLLERİ
(B. N: 75)

Konuşmacı:
AYÇA DEMİR YILDIRIM
09:23-09:30 COVİD 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ONLİNE GEBE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(B. N: 30)

Konuşmacı:
 BANU SEVEN
09:30-09:37 TESTİNG FOR CELL-FREE DNA İN MATERNAL BLOOD İN SCREENİNG FOR FETAL ANEUPLOİDİES
(B. N: 44)

Konuşmacı:
BURCU TİMUR
09:38-09:45 KADIN ÜREME SİSTEMİ ENFEKSİYONLARINDA EBELİK YAKLAŞIMLARI
(B. N: 60)

Konuşmacı:
BURÇAK KOCATÜRK
09:45-09:52 KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE EBELİK YAKLAŞIMLARI
(B. N: 61)

Konuşmacı:
BURÇAK KOCATÜRK
09:53-10:00 GEBELİĞİN BİRİNCİ TRİMESTERİNDE VİTAMİN D, VİTAMİN B12 VE FERRİTİN DÜZEYLERİ
(B. N: 228)

Konuşmacı:
CANAN SATIR ÖZEL
10:00-10:07 Persistan Sol Superior Vena Kava Olgularının Gebelik Sonuçları, Tek Merkez Deneyimi
(B. N: 87)

Konuşmacı:
Seçkin Özışık
KAHVE MOLASI
10:30-10:37 DİKORYONİK DİAMNİYOTİK İKİZ GEBELİKLERDE DİSKORDANS VARLIĞININ PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ
(B. N: 36)

Konuşmacı:
LATİFE ATASOY KARAKAŞ
10:38-10:45 ACİL SERVİKAL SERKLAJ YAPILAN GEBELERİN MATERNAL VE ERKEN NEONATAL SONUÇLARI: BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ
(B. N: 102)

Konuşmacı:
ÇAĞLAR ÇETİN
10:46-10:53 EVALUATİON OF DOPPLER ULTRASONOGRAPHY PARAMETERS İN INTRAHEPATİC CHOLESTASİS OF PREGNANCY
(B. N: 47)

Konuşmacı:
EZGİ TURGUT
10:53-11:00 KADINLARIN ANASTATİCA HİEROCHUNTİCA BİTKİSİNE ATFETTİKLERİ ANLAM DOĞUM SÜRESİNİ KISALTABİLİR Mİ: PROSPEKTİF GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA
(B. N: 265)

Konuşmacı:
FİLİZ OKUMUŞ
11:00 - 11:07 POSTPARTUM DÖNEM BAKIM YÖNETİM REHBERLERİ
(B. N: 57)

Konuşmacı:
FİLİZ YARICI
11:08 - 11:15 GEBELİĞİN İNTRAHEPATİK KOLESTAZI DAHA YÜKSEK GESTASYONEL DİABETES MELLİTUS İNSİDANSI VE İNSÜLİN GEREKSİNİMİ İLE İLİŞKİLİDİR
(B. N: 85)

Konuşmacı:
TUĞBA ENSARİ
11:15 - 11:22 JİNEKOLOJİK AĞRILAR VE EBELİK YAKLAŞIMLARI
(B. N: 59)

Konuşmacı:
FİLİZ YARICI
11:23 - 11:30 EBELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ALGILARININ BELİRLENMESİ
(B. N: 157)

Konuşmacı:
GÖZDE DEMİR
11:30 - 11:37 SAĞLIKLI BİREYLERDE KANSER DAMGALAMA ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(B. N: 219)

Konuşmacı:
HACER ÜNVER
11:38 - 11:45 DİNOPROSTON UYGULANAN VE UYGULANMAYAN GEBELERDE DOĞUM ALGISI VE ÇIKTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
(B. N: 160)

Konuşmacı:
HAVA ÖZKAN
11:45 - 11:53 A RARE CAUSE OF PLACENTAL ABRUPTİON: UTERİNE TORSİON
(B. N: 29)

Konuşmacı:
İPEK ULU
11:53 - 12:00 TÜRKİYE'DE GEBELERDE YETERLİ DOĞUM ÖNCESİ BAKIM ALIMI ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER: SİSTEMATİK DERLEME
(B. N: 229)

Konuşmacı:
MURAT LEVENT DERELİ
ÖĞLE YEMEĞİ
13:08 - 13:15 PREEKLAMPSİDE SİSTEMİK İNFLAMATUAR İNDEKSLERİ
(B. N: 89)

Konuşmacı:
MUHAMMET ATAY ÖZTEN
13:15 - 13:22 GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞINA ETKİLERİ VE EBELİK YAKLAŞIMLARI
(B. N: 58)

Konuşmacı:
FİLİZ YARICI
13:30 - 13:37 SEZARYEN ÖNCESİ PREOPERATİF ÜRİNER SONDA KULLANIMININ OPERASYON SÜRESİ, POSTOPERATİF KLİNİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ
(B. N: 98)

Konuşmacı:
ROUJİN AKBARİHAMED
13:38 - 13:45 OBSTETRİK ANAL SFİNKTER YARALANMALARI VAKA SERİSİ VE LİTERATÜR ÖZETİ
(B. N: 243)

Konuşmacı:
SEVİM ÖZGE ÖZDEMİR
13:46 - 13:53 ANORMAL PLASENTASYONU OLAN HASTALARDA SEZERYAN SAYILARI VE UTERUS KORUYUCU CERRAHİNİN MATERNAL VE FETAL SONUÇLARI
(B. N: 171)

Konuşmacı:
ŞÜKRAN DOĞRU
13:53 - 14:00 ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE SEZARYEN DOĞUMLARIN ROBSON SINIFLAMASINA GÖRE ANALİZİ
(B. N: 81)

Konuşmacı:
TUĞBA ENSARİ
14:00 - 14:07 BÜYÜK VE PROLAPSUSU OLMAYAN UTERUSLARIN (280G<) DOĞAL ORİFİS TRANSLUMİNAL ENDOSKOPİK CERRAHİ (VNOTES) YÖNTEMİ İLE HİSTEREKTOMİ YAPILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(B. N: 257)

Konuşmacı:
MURAT YASSA
14:08 - 14:15 YOGA VE MEDİTASYONUN DOĞUM SÜRECİNE ETKİSİ
(B. N: 73)

Konuşmacı:
TUĞBA YILMAZ ESENCAN
14:15 - 14:22 CATHEPSİN D AND L LEVELS İN WOMEN WİTH EARLY-ONSET PREECLAMPSİA
(B. N: 53)

Konuşmacı:
GÖKÇE ANIK İLHAN
14:23 - 14:30 HENDERSON TEMEL İHTİYAÇLAR KURAMI İLE DOĞUM AĞRISI YAKLAŞIMI
(B. N: 76)

Konuşmacı:
TUĞBA YILMAZ ESENCAN
KAHVE MOLASI
14:45 - 14:52 CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR BİLGİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(B. N: 266)

Konuşmacı:
HACER YALNIZ DİLCEN
14:53 - 15:00 YÜKSEK RİSKLİ OLMAYAN GEBELERDE UMBLİKAL ARTERDE DİASTOL SONU AKIM YOKLUĞU
(B. N: 132)

Konuşmacı:
FUNDA DAĞISTANLI
15:00 - 15:07 GEBELİKTE NADİR GÖRÜLEN İDİOPATİK DİPLOPİ OLGUSU
(B. N: 100)

Konuşmacı:
MERVE ECEM ALBAYRAK
15:08 - 15:15 PREKONSEPSİYONEL DÖNEM VE EBELİK BAKIMI
(B. N: 152)

Konuşmacı:
TUĞBA YILMAZ ESENCAN
15:15 - 15:22 SERVİKAL EROZYONLU HASTALARDA HPV PREVELANSI VE PREMALİGN-MALİGN LEZYON RİSKİ
(B. N: 253)

Konuşmacı:
PELİN OYARDI
15:23 - 15:30 KONJENİTAL DİYAFRAGMA HERNİSİ TERSİYER MERKEZ PERİNATAL SONUÇLARI
(B. N: 174)

Konuşmacı:
SEVİM ÖZGE ÖZDEMİR
15:30 - 15:37 Travay ve Doğuma Hazırlık Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(B. N: 83)

Konuşmacı:
Çiğdem KARAKAYALI AY
15:37 - 15:44 COVID-19 Tanısı Alan ve Almayan Genç Kızlarda Menstrual Siklus Özellikleri, Premenstrual Sendrom ve Anksiyete: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
(B. N: 261)

Konuşmacı:
Çiğdem KARAKAYALI AY19.02.2022 CUMARTESİ
 
SAAT KONU-KONUŞMACI
10:00-10:07 COVİD-19 PANDEMİSİNDE ANNELERİN BEBEKLERİNİ ENFEKSİYONDAN KORUMAYA YÖNELİK ALDIKLARI ÖNLEMLER: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
(B. N: 173)

Konuşmacı:
FİLİZ YARICI
10:08-10:15 DOĞUMDA UYGULANAN KONTROLLÜ MASAJIN DOĞUM AĞRISI VE SÜRESİ İLE ANNE MEMNUNİYETİNE ETKİSİ
(B. N: 161)

Konuşmacı:
HAVA ÖZKAN
10:15-10:23 TRAVAYDA DOĞUM TOPU KULLANIMININ DOĞUM SÜRECİNE ETKİSİ
(B. N: 37)

Konuşmacı:
GONCA KARATAŞ BARAN
10:23-10:30 PRENATAL DÖNEMDE SİSTERNA MAGNA GENİŞLİĞİ SAPTANAN GEBELİKLERİN SONUÇLARI
(B. N: 234)

Konuşmacı:
 GÖKÇE NAZ KÜÇÜKBAŞ
10:30-10:37 GEBELERİN İLK TRİMESTERDE NRS 2002 İLE NUTRİSYONEL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
(B. N: 49)

Konuşmacı:
NİLUFER AKGUN
10:38-10:45 İNTRAPARTUM DÖNEMDE VERİLEN SÜREKLİ DESTEKLEYİCİ EBELİK BAKIMIN DOĞUM AĞRISINA, DOĞUM KORKUSUNA, EBELİK BAKIM ALGISINA, OKSİTOSİN KULLANIMINA VE DOĞUM SÜRESİNE ETKİSİ: YARI DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
(B. N: 32)

Konuşmacı:
SEYHAN ÇANKAYA
10:45-10:52 DOĞUM SONU DÖNEMDEKİ KADINLARIN AİLE İŞLEVİ, İLİŞKİ DOYUMU VE ÇİFT UYUMUNUN POSTPARTUM DEPRESYONA ETKİSİ
(B. N: 40)

Konuşmacı:
SEYHAN ÇANKAYA
10:53-11:00 İNSÜLİNOGENİK İNDEKS OGTT NİN YERİNİ ALABİLİR Mİ?
(B. N: 280)

Konuşmacı:
AYŞEGÜL ALKILIÇ
11:01 - 11:08 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: DOĞUM BAKIM REHBERİ
(B. N: 41)

Konuşmacı:
GONCA KARATAŞ BARAN
11:08 - 11:15 Prenatal Dönemde Subamniotik Hematom : Olgu Sunumu
(B. N: 271)

Konuşmacı:
Betül Keyif
11:15 - 11:22 GEBELERDE ANEMİ, DİYABET VE HİPERTANSİYON PREVALANSI: BOLU ÖRNEĞİ
(B. N: 92)

Konuşmacı:
MUHAMMED EMİN DEMİRKOL
11:22 - 11:29 SERVİKAL YETMEZLİĞE BAĞLI PRETERM DOĞUMUN ÖNLENMESİNDE ACİL SERKLAJ: TERSİYER MERKEZ DENEYİMİ
(B. N: 163)

Konuşmacı:
MÜJDE CANDAY
11:29 - 11:36 Vaginit tanısı alan gebelerin predispozan faktörler ve perine sağlığı açısından farkındalıkları ile ilgili anket çalışması
(B. N: 274)

Konuşmacı:
Aslıhan Yurtkal
11:36-11:43 Konjenital Diyafragma Hernisi Tersiyer Merkez Perinatal Sonuçları
(B. N: 174)

Konuşmacı:
Sevim Özge Özdemir
11:43-12:00 Preeklampsi Tanısı ile Kardiyoloji Konsültasyonu İstenilen Gebelerin Postpartum Tedavi ve Takiplerinin Retrospektif İncelenmesi
(B. N: 258)

Konuşmacı:
Begüm Tatlısevim

19.02.2022 CUMARTESİ - 20.02.2022 PAZAR
VİDEO BİLDİRİ OTURUMLARI
SAAT KONU-KONUŞMACI
- DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ KLİNİĞİMİZDE DOĞUM YAPAN HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK VERİLERİ VE PERİNATAL SONUÇLARI
(B. N: 246)

Konuşmacı:
AYHAN ATIGAN
- MATERNAL TEK BÖBREKTE GEBELİK SONUÇLARI
(B. N: 237)

Konuşmacı:
AYŞEGÜL ATALAY
- GEBELİKTEKİ STRESİN PRENATAL BAĞLANMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(B. N: 105)

Konuşmacı:
AYŞEGÜL DAŞDEMİR
- PRETERM PREMATÜR MEMBRAN RÜPTÜRÜ (PPROM) OLAN GEBELERİN İNFLAMATUAR PARAMETRELERİNİN YENİDOĞAN SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ
(B. N: 129)

Konuşmacı:
BEDRİ SAKCAK
- MULTİPLE SKLEROZ TANILI GEBELERDE, HASTALIĞIN GEBELİKTEKİ KLİNİK SEYRİ VE GEBELİK SONUÇLARI
(B. N: 70)

Konuşmacı:
BERCHAN BESİMOGLU
- ADÖLESAN GEBELERİN MATERNAL VE FETAL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(B. N: 136)

Konuşmacı:
CEVAT RIFAT CÜNDÜBEY
- GEBELERİN SAĞLIK UYGULAMALARI İLE GEBELİK STRESİ İLİŞKİSİ
(B. N: 104)

Konuşmacı:
EBRU SOLMAZ
- COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN DOĞUM TERCİHLERİNE ETKİSİ
(B. N: 256)

Konuşmacı:
EBRU SOLMAZ
- DOĞUMHANEYE KABUL ZAMANININ DOĞUMUN MÜDAHALELİ OLMASI VE DOĞUMDAN MEMNUN KALMA ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
(B. N: 56)

Konuşmacı:
ECE KAPLAN
- GESTASYONEL DİYABET İÇİN RİSK FAKTÖRÜ TAŞIYAN VE TAŞIMAYAN GEBELERDE 50 GR OGTT ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI.
(B. N: 166)

Konuşmacı:
EKREM ERGENÇ
- COVID-19 Pandemi Sürecinde Doğum Yapan Kadınlarda COVID-19 Hastalığı Tehdit Algısının Annelik Fonksiyonuna Etkisinin İncelenmesi
(B. N: 275)

Konuşmacı:
EMİNE ERKAYA
- İLK TRİMESTER TESTLERİNDE B12 VİTAMİN DÜZEYİ BAKILMALI MI?
(B. N: 130)

Konuşmacı:
EMİNE TÜREN DEMİR
- PRETERM PREMATÜR MEMBRAN RÜPTÜRÜ HASTALARINDA, GEBELİK HAFTASINA GÖRE OBSTETRİK VE NEONATAL SONUÇLAR: TERSİYER MERKEZDE RETROSPEKTİF BİR ANALİZ
(B. N: 218)

Konuşmacı:
ERDİNÇ SARIDOĞAN
- Gebeliğin 2.Trimesterinde görülen spontan rüptür vakası :Nadir bir olgu sunumu
(B. N: 278)

Konuşmacı:
GÜLTEKİN ADANAS
- Antenatal Fetal Ultrasonografi İle Saptanan Dakriyosistosel: Olgu Sunumu
(B. N: 279)

Konuşmacı:
GÜLTEKİN ADANAS
- YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÜRÜLTÜ ÖNLEME UYGULAMALARININ YENİDOĞAN SAĞLIĞINA ETKİSİ: SİSTEMATİK BİR İNCELEME VE META-ANALİZ ÇALIŞMASI
(B. N: 82)

Konuşmacı:
GÜNAY ARSLAN
- YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN UYGULADIĞI GÜRÜLTÜ ÖNLEME YÖNTEMLERİ: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA
(B. N: 84)

Konuşmacı:
GÜNAY ARSLAN
- SEZERYAN OPERASYONUNDA İNTRAABDOMİNAL BASINÇ ENDOTRAKEAL KAF BASINCINI ETKİLER Mİ?
(B. N: 62)

Konuşmacı:
GÜNEŞ ÖZLEM YILDIZ
- ÜÇÜNCÜL BİR MERKEZDE MATERNAL HEMOGLOBİN KONSANTRASYONU VE NEONATAL DOĞUM AĞIRLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
(B. N: 34)

Konuşmacı:
HASAN ENERGİN
- ROLE OF HEMATOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND IMMUNNE MARKERS ON DETERMINING T CELL FUNCTION IN PREGNANCIES WITH COVID-19 DIAGNOSIS
(B. N: 259)

Konuşmacı:
İLKE ÖZER ASLAN
- HELLP SENDROMLU HASTADA ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ VE SUBKAPSÜLER HEMATOM:OLGU SUNUMU
(B. N: 277)

Konuşmacı:
İSA KILIÇ
- SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE DOĞUM EYLEMİNE BAKIŞ AÇILARI NELERDİR? WHAT ARE THE FACTORS AFFECTİNG THE BİRTH PREFERENCES OF THE STUDENTS OF THE FACULTY OF HEALTH SCİENCES AND THEİR PERSPECTİVES ON THE ACT OF CHİLDBİRTH?
(B. N: 66)

Konuşmacı:
JULE ERİÇ HORASANLI
- AMNİYOTOMİNİN EYLEM SÜRESİ VE MATERNAL-FETAL SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ: RETROSPEKTİF ANALİZ EFFECTS ON LABOR DURATION AND MATERNAL-FETAL RESULTS OF AMNIOTOMY: RETROSPECTIVE ANALYSIS
(B. N: 67)

Konuşmacı:
JULE ERİÇ HORASANLI
- PANDEMİNİN KADINLARDA GEBE KALMA KORKUSU VE ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİSİ
(B. N: 231)

Konuşmacı:
LEYLA KAYA
- SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVİD-19 AŞISINA BAKIŞI VE YAN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(B. N: 245)

Konuşmacı:
LEYLA KAYA
- KLİNİĞİMİZDEKİ KORD PROLAPSUSU OLGULARININ PERİNATAL SONUÇLARININ İNCELENMESİ
(B. N: 134)

Konuşmacı:
MEHMET AK
- FETAL ÖLÜMLE SONUÇLANAN GEÇ İKİNCİ TRİMESTER KAYIPLARINDA DAVRANIŞSAL VE BİLİŞSEL TERAPİNİN DUYGUSAL DENEYİME ETKİSİ
(B. N: 222)

Konuşmacı:
MUCİZE ERİÇ ÖZDEMİR
- PLASENTA PREVİA TANILI OLGULARDA ADEZYON VARLIĞININ SİSTEMİK İNFLAMATUAR İNDEKS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
(B. N: 230)

Konuşmacı:
MURADİYE YILDIRIM
- VAKUM EKSTRAKSİYON İLE DOĞUMLARDA DOĞUM KANALI YARALANMALARI
(B. N: 242)

Konuşmacı:
NAZAN USAL TARHAN
- COVID-19 POZİTİF ANNE BEBEKLERİNİN YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 3. BASAMAK TEK MERKEZ DENEYİMİ
(B. N: 184)

Konuşmacı:
NESLİHAN BEZİRGANOĞLU ALTUNTAŞ
- SAVAŞ NEDENİ İLE BÖLGEMİZDEKİ ETNİK YAPI DEĞİŞİMİNİN, SON 12 YILLIK DOĞUM SAYISINDAKİ VE ŞEKLİNDEKİ DEĞİŞİME KATKISI; AZALAN SEZARYEN ORANLARI
(B. N: 168)

Konuşmacı:
NEŞET GÜMÜŞBURUN
- PLASENTA PREVİA OLGULARININ HASTANEYE YATIŞ SIRASINDAKİ ANEMİ İNSİDANSI
(B. N: 94)

Konuşmacı:
NİHAT FARİSOĞULLARI
- AMNİYOTİK SIVI LIF MRNA EKSPRESYONUNUN PLASENTA PREVİA OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ
(B. N: 74)

Konuşmacı:
NURETTİN TÜRKTEKİN
- GEBELERDE RAHİM AĞZININ FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ - MULTİHİPERSPEKTROSKOPİ TEKNİĞİNİN ETKİNLİĞİ
(B. N: 254)

Konuşmacı:
ÖMER DEMİR
- ELEKTRONİK FETAL MONİTÖRİZASYON BULGULARININ ERKEN NEONATAL SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ
(B. N: 217)

Konuşmacı:
ÖMER GÖKHAN EYİSOY
- YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN UYGULADIĞI YENİDOĞAN CİLDİNİ KORUMA YÖNTEMLERİ: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA
(B. N: 86)

Konuşmacı:
ÖZGE EREN
- D VİTAMİNİ SEVİYESİNİN YARDIMLA ÜREME TEKNİKLERİ GEBELİKLERİNDE ERKEN DÖNEM GEBELİK SONUÇLARINA ETKİSİ
(B. N: 255)

Konuşmacı:
ÖZGE SENEM YÜCEL ÇİÇEK
- RETROSPECTİVE ANALYSİS OF PREGNANCİES WİTH İNCREASED FETAL NUCHAL TRANSLUCENCY
(B. N: 240)

Konuşmacı:
ÖZGE YÜCEL ÇELİK
- ENDOMETRUM KANSERLİ YAŞLI HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN TANIMLANMASI
(B. N: 241)

Konuşmacı:
ÖZGE YÜCEL ÇELİK
- HASTANEYE YATIŞ SIRASINDA OKSİJEN İHTİYACI OLAN COVİD-19?LU GEBELERİN İNCELENMESİ
(B. N: 69)

Konuşmacı:
RAMAZAN DENİZLİ
- ICSI VE SPONTAN GEBELİKLERİN AMNİOTİK SIVI NÜKLEAR FAKTOR-KAPPA B DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(B. N: 51)

Konuşmacı:
RAMAZAN ÖZYURT
- İNTRAUTERİN TANI ALAN FETAL KARDİYAK ANOMALİLERİN TEK MERKEZ SONUÇLARI
(B. N: 112)

Konuşmacı:
RUKİYE KIZILIRMAK
- ERKEN TANILI ARNOLD CHİARİ TİP 2 MALFORMASYONU OLAN OLGUYA KLİNİK YAKLAŞİM
(B. N: 54)

Konuşmacı:
SAHİLA SAFAROVA
- SİGARA KULLANIMININ MATERNAL VE YENİDOĞAN ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ
(B. N: 46)

Konuşmacı:
SAKİNE RAHIMLI OCAKOĞLU
- KADINLARIN DOĞUM ÖNCESİ BAKIMDAN MEMNUN OLMA DÜZEYLERİNİN DOĞUM ŞEKLİNE ETKİSİ
(B. N: 93)

Konuşmacı:
SEDA ÖZALP
- PLASENTA PREVİA TANILI GEBELİKLERDE İLK VE İKİNCİ TRİMESTER MATERNAL SERUM BELİRTEÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(B. N: 225)

Konuşmacı:
SELCAN SINACI
- BARTHOLİN BEZİ APSESİ NEDENİYLE OPERE EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
(B. N: 224)

Konuşmacı:
SELİM GÜLÜCÜ
- OLUMSUZ GEBELİK SONUÇLARI AÇISINDAN ADÖLESAN DÖNEM ÜST SINIR YAŞIN TANIMLANMASI
(B. N: 164)

Konuşmacı:
SENEM ARDA DÜZ
- BİLATERAL TEKA LUTEİN KİSTİ; GEBELİKTE NADİR GÖRÜLEN AKUT BATIN VE ERKEN DOĞUM NEDENİ
(B. N: 50)

Konuşmacı:
SEVCAN SARIKAYA
- ANNELERE WHATSAPP MESAJLAŞMA UYGULAMASI ARACILIĞIYLA SAĞLANAN SÜREKLİ EMZİRME DESTEĞİNİN EMZİRMEYE ETKİSİ
(B. N: 167)

Konuşmacı:
SEVDA KORKUT ÖKSÜZ
- SERVİKAL OLGUNLAŞMA İÇİN UYGULANAN VAJİNAL DİNOPROSTONUN ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ
(B. N: 45)

Konuşmacı:
ZELİHA ATAK
- KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI KONULAN FETUSLARDA KRANİYAL BİYOMETRİ VE DOPPLER PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
(B. N: 68)

Konuşmacı:
KADRİYE YAKUT YÜCEL
- İNTRAPARTUM DÖNEMDE VERİLEN SÜREKLİ DESTEKLEYİCİ EBELİK BAKIMIN DOĞUM AĞRISINA, DOĞUM KORKUSUNA, EBELİK BAKIM ALGISINA, OKSİTOSİN KULLANIMINA VE DOĞUM SÜRESİNE ETKİSİ: YARI DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
(B. N: 32)

Konuşmacı:
SEYHAN ÇANKAYA
- DOĞUM SONU DÖNEMDEKİ KADINLARIN AİLE İŞLEVİ, İLİŞKİ DOYUMU VE ÇİFT UYUMUNUN POSTPARTUM DEPRESYONA ETKİSİ
(B. N: 40)

Konuşmacı:
SEYHAN ÇANKAYA
- HİPEREMEZİSLİ HASTALARDA HOSPİTALİZASYON SÜRESİNİ VE KİLO KAYBINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
(B. N: 273)

Konuşmacı:
YÜKSEL OĞUZ
- COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE GEBELERDE SİBERKONDRİ VE E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(B. N: 79)

Konuşmacı:
EBRU SAĞIROĞLU
- EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 AŞI OKURYAZARLIĞI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ
(B. N: 80)

Konuşmacı:
EBRU SAĞIROĞLU
- Postoperative results of intra and extraabdominal closure of uterus during cesarean section
(B. N: 238)

Konuşmacı:
Ergül DemirçiviKongreye Kalan Süre: